بخش هایی از اجرای گروه کوبان در سال ۲۰۱۷

کنسرت بزرگ کوبان در گیندی هال شهر لس آنجلس. نوامبر ۲۰۱۷
Gindi Hall, American Jewish University


بخش هایی از آخرین اجرای کوبان

 جشن نوروزی رادیو ایران ۶۷۰ لس آنجلس  - اجرای گروه موسیقی محلی کوبان  ، نغماتی از مناطق مختلف ایران زمین

این صفحه را به اشتراک بگذارید